میراث جهانی بیایان لوت

تاریخ: 02 بهمن 1398

اطلاعیه پاکسازی میراث جهانی بیابان لوت

به اطلاع کلیه علاقه مندان میراث جهانی بیابان لوت می رساند که برنامه پاکسازی میراث جهانی بیابان لوت، روز جمعه 4 بهمن ماه در محل عمومی کلوت ها برگزار می شود. از کلیه علاقه مندان دعوت می شود روز جمعه راس ساعت 9:30 صبح در محل مذکور حضور به هم رسانند.