میراث جهانی بیایان لوت

تاریخ: 26 شهریور 1398

کارگاه آموزشی آشنایی با ارزش های میراث جهانی بیابان لوت و راهکارهای حفاظت از آن

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت، کارگاه آموزشی آشنایی با ارزش های میراث جهانی بیابان لوت و راهکارهای حفاظت از آن، 26 شهریور 1398 در  محل کتابخانه علامه حلی شهداد برگزار شد. 

در این کارگاه که جمعی از فعالین حوزه گردشگری میراث جهانی بیابان لوت حضور داشتند محورهای زیر ارائه گردید:

- آشنایی با مفاهیم میراث جهانی طبیعی

- مفاهیم و ارزش های جهانی بیابان لوت

- تجربه های جهانی حفاظت از میراث جهانی طبیعی

- عوامل آسیب به ارزش های جهانی بیابان لوت

- اهمیت و راهکارهای حفاظت از ارزش های بیابان لوت

- نقش ذینفعان در حفاظت از ارزش های بیابان لوت