شنبه، 10 آبان 1399


 

وبینار مروری بر فلور میراث جهانی بیابان لوت  (دانلود)

 

 

 

 
 
 
 
فیلم کوتاه به مناسبت چهارمین سالگرد ثبت جهانی بیابان لوت
 Short Video for the Fourth Anniversary of the Lut Desert World Inscription
 دانلود 
Download 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نماوای فارسی میراث جهانی بیابان لوت. با تشکر از آرمان شاکری، حمید مجتهدی و فرهنگ خاتمی
Short Video of the Lut Desert World Heritage Site in Persian. Thanks to Arman Shakeri, Hamid Mojtahedi and Farhang Khatami
 
 
 
 
 
 

  

 
 
نماوای انگلیسی میراث جهانی بیابان لوت 
Short Video of the Lut Desert World Heritage Site in English