چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400

فعالیت های آموزشی انجام شده توسط  پایگاه میراث جهانی بیابان لوت به شرح زیر است : 

1- تهیه و تدوین متن آموزشی برای مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در ارتباط با میراث جهانی بیابان لوت 

    مطالب در مورد ارزش های جهانی بیابان لوت و اهمیت حفاظت آن ها است که در کنار آن مطالبی نیز در مورد آفرود و آسیب های محیطی ناشی از آن ارائه شده است. 

 

2- برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران، آژانس های مسافرتی، تورگردانان، فعالان حوزه گردشگری و جوامع محلی در استان سیستان و بلوچستان.

 

در این کارگاه که با هماهنگی قبلی با مدیرکل محترم میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شد موارد زیر ارائه گردید:

·        اهمیت و ارزش های میراث جهانی بیابان لوت

·        مشکلات مدیریتی و حفاظتی و راه حلهای آنها

·        برنامه های توسعه ­ای در میراث جهانی بیابان لوت

·        تاثیر جهانی شدن بیابان لوت در روند توسعه و اشتغال پایدار

·        راهبردهای اصلی مدیریت بیابان لوت از جمله توانمند سازی و ارتقای معیشت ساکنین، تامین متعادل منافع ذینفعان، آموزش و افزایش آگاهی­ های عمومی و ...

·        مدیریت یکپارچه بیابان لوت و همکاری همه جانبه بین پایگاه ها   

3- برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران، آژانس های مسافرتی، تورگردانان، فعالان حوزه گردشگری و جوامع محلی در استان خراسان جنوبی 

      در این کارگاه نیز موارد فوق ارائه گردید