چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400

 1- موقعیت ایستگاه های آب و هواشناسی در محدوده بیابان لوت

 

2- میانگین دمای هوا ( برحسب درجه سانتیگراد) در ایستگاه های محدوده بیابان لوت

 

بیابان لوت در سال‌های2004، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، و ۲۰۰۹ به عنوان گرم‌ترین نقطه‌ی کره زمین توسط میلدر کسلر و همکاران(2011)  اندازه‌گیری شد که

در سال ۲۰۰۵ جنوب غربی ریگ یلان با دمای 70/73 درجه‌ی سانتی‌گراد، رکورد گرم‌ترین دما در سطح زمین را ثبت کرد.  

 

3- میانگین بارش (بر حسب میلیمتر) در ایستگاه های محدوده بیابان لوت