چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400

برای دانلود نقشه عرصه و حریم میراث جهانی بیابان لوت به همراه فایل های گوگل ارث آن اینجا یا روی نقشه زیر کلیک کنید

 

 

ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه و حریم میراث جهانی بیابان لوت 

 

هدف از تعیین عرصه و حریم و تعیین ضوابط حفاظتی به منظور مدیریت بهتر برای حفظ این اثر ارزشمند برای نسل های آتی است. 

 

 تعریف عرصه: محدوده ای با خط قرمز


 تعریف حریم: محدوده ای با خط آبی


ضوابط مشترک عرصه و حریم:
 1- هرگونه ساخت و ساز، عملیات اجرایی، تفکیک عرصه، تغییر در وضعیت توپوگرافی و تسطیح زمین، حفر چاه، خاکبرداری و خاکریزی، افزایش بار دامنه ها، تغییر کاربری و اقداماتی که سبب تغییر وضعیت طبیعی یا سبب آسیب رساندن به یکپارچگی دریاچه، محیط و منظر عرصه ممنوع است.

 

 تبصره: انجام فعالیت های پژوهشی و طرح احیاء و حفاظت و نظایر آن با هدف حفظ و احیاء اثر پس از تهیه و ارائه طرح به سازمان میراث فرهنگی و تصویب نهایی آن از سوی سازمان مذکور و اجرای دقیق مفاد طرح مصوب معتبر خواهد بود. 


۲- هدایت آلاینده های زیست محیطی، انباشت زباله، انواع پسماند ، نخاله های ساختمانی و نظایر ممنوع است. 


٣- فعالیت ماشین آلات سنگین، دستگاه های لرزاننده و انفجاری ممنوع است.


 ۴- ایجاد، توسعه و تعریض جاده و راه های خاکی و آسفالت ممنوع است.

 تبصره: مسیر های موجود كما في سابق باقی خواهد ماند. 


۵- نصب هرگونه تابلو، علائم تبلیغاتی و راهنمایی ممنوع میباشد .


 تبصره : نصب تابلوی ثبت و معرفی اثر و تابلوهای آموزشی و ترویجی با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی بلا مانع است.


 ۶- هرگونه تعلیف احشام بدون کسب مجوز پروانه چرا از دستگاه های ذیربط ممنوع است.


 ۷- قطع اشجار ، بوته کنی، کت زنی، تجاوز و آتش سوزی و نظایر آن ممنوع است. 


۸- فعالیتهای کشاورزی جاری در حریم حفاظتی تابع ضوابط و مقررات وزارت جهاد کشاورزی است و هرگونه توسعه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است .


 ۹- طرح های بهسازی مرتبط با نصب روشنایی، حفاظت الکترونیک و مکانیکی تنها پس از کسب مجوز توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صورت پذیرد.


 ۱۰- هرگونه فعالیت گردشگری اعم از فعالیت ورزشی و همایش های کویر نوردی با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریدر محدوده های معین شده صورت پذیرد. 


۱۱- جمع آوری و انتقال هر گونه شهاب سنگ و احجار خاص از محدوده عرصه و حریم ممنوع است.

 

 ضوابط حریم:
 ۱- نصب و راه اندازی تجهیزات آلوده کننده و هر گونه فعالیتی که موجب تغییر در وضعیت توپوگرافی محدوده حریم اثر گردد ، ممنوع می باشد .

۲- انجام هر گونه عملیات اجرایی، از قبیل ساخت و ساز در قالب مجتمع گردشگری و ایجاد تاسیسات و نظایر آن در محدوده حریم بدون بدون استعلام و کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی ممنوع است. 


تبصره ۱: در صورتیکه انجام اقدامات فوق منجر به تخریب یا آسیب به عرصه یا منظر اثر طبیعی گردد ممنوع است. 


تبصره ۲: حداکثر ارتفاع مجاز ساخت و ساز برای احداث مجتمع های گردشگری با رعایت سایر ضوابط عمومی حریم و استعلام و کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی  7/5 متر تعیین می شود و ساخت بیش از ارتفاع تعیین شده ممنوع است (رعایت استفاده از مصالح بومی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، انرژی پاک و و نظایر آن الزامی است).


٣- احداث چاه های عمیق و نیمه عمیق ، احداث مجتمع های مسکونی و صنعتی ، نصب دستگاههای لرزاننده و انفجاری ، هدایت آبهای سطحی و انباشت زباله ممنوع است .


 ۴- ایجاد یا توسعه هرگونه تأسیسات رفاهی و خدماتی مانند لوله کشی، برق رسانی، آب و فاضلاب، گاز رسانی تأسیسات صنعت و تعریض و گسترش راه ها و نظایر آن بدون استعلام و کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی ممنوع است. 

 

تبصرہ: انجام عملیات فوق الذکر در صورتیکه منجر به تخریب و آسیب به عرصه گردد ممنوع است. 


۵- هرگونه مداخله در محدوده منابع طبیعی و رودخانه ها باید بر اساس مقررات و مجوز از سازمان های ذیربط صورت پذیرد.