چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400

پایگاه ملی میراث جهانی بیابان لوت:

آدرس: تهران، میدان پانزده خرداد، مجموعه کاخ گلستان، دفتر میراث جهانی بیابان لوت

ایمیل:   irannaturalsites@gmail.com

اینستاگرام:  lutdesert_ir

تلفن: 02133953010 

فکس: 02133953010

 

پایگاه های استانی میراث جهانی بیابان لوت:

استان خراسان جنوبی، دفتر مرکزی پایگاه مستقر در اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی و دفتر محلی در روستای دهسلم

استان کرمان، دفتر مرکزی پایگاه مستقر در اداره کل میراث فرهنگی کرمان، دفتر محلی اول در شهداد، روستای شفیع آباد و دفتر محلی دوم در شهر فهرج

استان سیستان و بلوچستان، دفتر مرکزی پایگاه مستقر در اداره کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان و دفتر محلی در  شهر نصرت آباد