شنبه، 10 آبان 1399

(آرشیو ماه اردیبهشت 1399)

تهیه امکانات ورزشی برای دو روستا توسط خیرین حوزه گردشگری

تهیه امکانات ورزشی برای دو روستا توسط خیرین حوزه گردشگری

  • 14 اردیبهشت 1399
  • 362
  • 0
به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت، در راستای آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از ارزش های میراث جهانی بیابان لوت، امکانات ورزشی برای دو روستای شفیع آباد و ده سیف توسط خیرین حوزه گردشگری بیابان لوت تهیه گردید.&n...